Silůvky
Naposledy aktualizováno: 11.7.2019

V současné době nepřipravujeme žádné akce, ale můžete se seznámit s

výsledky činnosti knihovny v roce 2014
počet obyvatel obce: 778

Knihovní fond
Celkem          Naučná lit.    Beletrie    Gramodesky    Časopisy
 6779
                1446             5307               26                   6

Nové knihy        Výměnný fond
   131
                   soubory   svazky
                                  10       377

Výpůjčky
                
Pro dospělé            Pro mládež
Celkem  naučná  beletrie   naučná  beletrie      Časopisy

 5366        221       3093        187        531             1334

Čtenáři                                           Návštěvníci
Celkem      do 15 let           knihovny    internetu    webu
  82               15                      611             0           13327

Významní rodáci

 

 Jaroslav HAVELKA

31. 3. 1922 Silůvky
14. 8. 1997 London (Kanada)

Otec byl železničár, matka pocházela z rodu Havlátů, písmáků a překladatelů bible. Gymnaziální studia obsolvoval ve Znojmě, Brně a Tišnově. Za okupace byl krátce studentem na brněnské konzervatoři. Následovalo nedobrovolné nasazení do válečného německého průmyslu ve Vídni a Kuřimi. Po válce studoval na MU v Brně filozofii, psychologii, dějiny umění a fyziku. Během studia získal státní italské stipendium na milánské univerzitě a politická situace ve vlasti ho donutila zůstat v Miláně natrvalo.Tam dokončil akademická studia doktorátem z filozofie a psychologie.
    V roce 1952 emigroval do Kanady. V Montrealu na McGill univerzitě se soustředil na neuropsychologii, experimentální a abnormální psychologii osobnosti. Současně přednášel jako instruktor na francouzské montrealské univerzitě slavistiku. Jako profesor psychologie nalezl trvalé působiště na univerzitě Western Ontario v Londoně. Na univerzitě založil sekci Tvořivé a humanistické psychologie a 9 let předsedal psychologické fakultě. Dvakrát byl poctěn cenou Kanadské univerzitní společnosti za vynikající univerzitní odbornou a výchovnou činnost. V posledním desetiletí se soustředil na studium náboženského orientálního vědomí, hlavně buddhismu a hinduismu. Svůj trvalý a hluboce obdivný zájem o český jazyk a literaturu vyjádřil ve třech českých knihách: Pelyněk (1957), Breviář podivování (1978), Tesknice a zvukomalby (1997). V r. 1987 byl emeritován, avšak dále přednášel, psal a vášnivě maloval.