Silůvky
Naposledy aktualizováno: 11.7.2019

Stodvacáté výročí založení
knihovny v Silůvkách

   V roce 1887 založil tehdejší učitel Viktor Kamil Jeřábek, pozdější spisovatel našeho okolí v místní škole žákovskou, učitelskou a obecní knihovnu
        V.K.Jeřábek (asi1940)                                 místní škola (asi1900)

 Viktor Kamil Jeřábek místní škola asi 1900

   V pozdějších letech byla Obecní knihovna umístěna v místní hasičce. 

Hasička


   Začátkem 2. světové války bylo v knihovně asi 1.200 knih, ale v protektorátě se hodně svazků vyřadilo a k 1. 1. 1946 jich zbylo jen 536. Tehdejším knihovníkem byl pan František Gregr.
   V roce 1947 převzal knihovnu pan Miroslav Hron se svou pomocnicí Marii Vašulínovou. Začátkem roku 1949 byli zvoleni novými knihovníky - studující Ludvík Svačina mladší a Marie Chrástová. 

 Hostinec Začátkem roku 1950 byla knihovna přestěhována do hospody U Škorpíků a koncem roku 1951 přebírá funkci knihovníka Jiřina Bílá  (Zdražílková), která je knihovnicí dodnes.

V roce 1952 se knihovna stěhuje do jedné místnosti v místní pastoušce. V té době měl knihovní fond 750 svazků.

 obecní pastouška

   Z nevyhovujících podmínek se v roce 1960 přemísťují 2 skříně s knihami na Místní národní výbor. Knihovna je v dalších letech vybavena novými regály a knižní fond již má 1275 svazků.

 knihovna v r. 1971V září 1971 má již knihovna   svoje stálé místo v opraveném bývalém holičství na Nádražní ulici. Knih přibývá a v roce 1972 je v knihovně 2665 svazků.

  

Pěkné prostředí, dobrá práce paní knihovnice a zájem o knihy mezi občany obce vedlo k tomu, že se knihovna zapojila  do soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu a postupně získala uznání okresního a krajského národního výboru, ministerstva kultury a v roce 1974 jí byl ministerstvem kultury propůjčen titul Vzorná lidová knihovna, který v r. 1980 opět obhájila.

 soutěž BVLK 1974

      V roce 1993 se přistavuje další nová místnost, v níž je umístěno dětské oddělení a v roce 2006 byla provedena rekonstrukce nových oken a dveří, zateplen strop a obě místnosti vymalovány. Na výzdobě interiéru se podílelo i několik dětí z naší obce.

 

 

 

V r. 2014 bylo ke knihovně přistaveno sociální zařízení, postupně udělána nová fasáda a upraveno okolí. V r. 2015 vypadala knihovna takto:

  

     ♥

Po organizační stránce se knihovna v Silůvkách v roce 1961 začlenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov.
 
Po zrušení okresních úřadů v r. 2003 převzala řízení a financování knihovny Obec Silůvky. Byl zakoupen počítač a od roku 2006 je čtenářům k dispozici zdarma veřejná internetová stanice. 
  
Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Nové knihy se nakupují prostřednictvím regionální knihovny - Městské knihovny Kuřim a jsou také využívány výměnné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje středisková knihovna - Městská knihovna v Modřicích, která poskytuje také poradenskou službu.

 

V roce 2010 započala knihovna s automatizací provozu. Celý fond byl vložen brigádnicí paní Janou Veselou do databáze a přes internet byl zpřístupněn  on-line katalog všem uživatelům

   

****

 Dne 4. dubna 2011 bylo paní Zdražílkové předáno na 1. slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje ocenění za šedesátileté působení v knihovně.   

Dětský koutek

    

Počítač

   

Půjčovna