Silůvky
Naposledy aktualizováno: 11.7.2019

Ceník poplatků

Registrace nového ?tená?e              15,-- K?
??
Ro?ní poplatek      

- d?ti 6-15                                                  5,-- K?

- dosp?lí                                        10,-- K? 

Internet, kopírka                                zdarma

??
Odebírané ?asopisy:

100+1, Historie, Vlasta, Praktická Slovenka, Receptá?, ?ty?lístek

.